Skip to main content

Lapinlahti 360 – ihmistä, luontoa ja historiaa kunnioittava vaihtoehto

Näin kehitetään Lapinlahden nykytoimintaa palvelemaan kaupunkilaisten tarpeita tulevaisuudessa entistä paremmin – arvokasta ympäristöä vaalien ja ilman tarvetta lisärakentamiseen. 

Tutustu Lapinlahti 360-projektisuunnitelma siitä, kuinka sairaala kunnostetaan ja yleishyödyllistä toimintaa kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

https://lapinlahdenlahde.fi/360


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.