Skip to main content

Tule mukaan perustamaan Lapinlahti -säätiötä ja vaalimaan Lapinlahden kulttuuriperintöä!

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry (1106710-4) on mukana muiden yleishyödyllisten toimijoiden kanssa perustamassa Lapinlahti 360 –suunnitelman mukaisesti säätiötä. Toimintaansa varten säätiö kerää avustuksia kansalaisilta ja yhteisöiltä.

Säätiön tarkoituksena on edistää helsinkiläisten mielenterveyttä tukemalla Lapinlahden sairaalan rakennusten ja puiston käyttöä mielenterveyden edistämisen keskuksena. Mikäli tarkoituksen toteuttaminen Lapinlahden alueella vaikeutuu, säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös tukemalla mielenterveystyötä muualla.

Pro Lapinlahdella on poliisin myöntämä pienkeräyslupa (keräysnumero RA/2020/384) kerätä osuutensa säätiöön eli 10 000 euroa. Säätiön peruspääoma on 50 000 euroa. Kerätty tuotto käytetään pääomaksi, jolla Pro Lapinlahti liittyy perusteilla olevaan Lapinlahti-säätiöön. Toissijainen käyttötarkoitus on mielenterveyttä tukeva toiminnan järjestäminen Lapinlahdessa tai muussa ympäristössä.

Keräystilin numero on FI53 8146 9710 1112 11 ja keräysaika 6.7 saakka.

Yhteyshenkilö Katja Liuksiala, 040-6683328, [email protected]
Pro Lapinlahti puheenjohtaja


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.