Skip to main content

LAPINLAHTI ON VAARASSA!

Tiesitkö, että Lapinlahden sairaalapuistoa uhkaa massiivinen lisärakentaminen?

Suunnitellun hotellirakennuksen visualisointi

Tänä keväänä Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee suunnitelmaa myydä Lapinlahden suojatut sairaalarakennukset sekä rakennusoikeuden puistoon luxemburgilaiselle kiinteistörahastolle. Suunnitelman toteutuessa puistoon rakennettaisiin viisikerroksinen hotelli ja kaksi kerrostaloa.

Suunnitelma, joka jäi ainoana osallistujana jäljelle Lapinlahden alueen ideakilpailussa, tuhoaisi toteutuessaan luonto- ja historiallisilta arvoiltaan ainutlaatuisen puiston ja Lapinlahden nykyisen, mielen hyvinvointia, kulttuuriperintöä ja luontoarvoja vaalivan toiminnan. Lautakunnalla on valta hylätä ehdotus ja jatkaa alueen kehittämistä yhteistyössä sen nykyisten toimijoiden suunnitelman pohjalta.


Miten voin vaikuttaa päätöksentekoon, tukea nykytoimijoita ja seurata tilanteen etenemistä?

  • Ota selfie puistossa tämän tekstin kanssa ja jaa se somekanavissasi käyttäen #KAIKKIENLAPINLAHTI
    (Kannattaa merkitä kuvatekstissä tai viestissä lautakunnan jäsen kirjoittamalla: @vastaanottajannimi)
  • Tule mukaan perustamaan Lapinlahti -säätiötä osallistumalla keräykseen.
Ehdotetut uudisrakennukset jättäisivät talvella koko puiston eteläosan varjoonsa. Varjoanalyysi näyttää varjoisuuden talvipäivänseisauksen aikaan keskipäivällä. Tutustu varjoisuuteen muina ajankohtina täällä.

Rakennushanke on pysäytettävä, koska:

Puiston viihtyisyys kärsi
Puiston etelälaitaa varjostava massiivinen ja ympäristöön sopimaton lisärakennus tuhoaisi puistomaiseman, joka on tähän asti säilyttänyt viihtyisyytensä ympäröiviä rakennuksia peittävän puuston ja avaran merimaiseman ansiosta. Uudisrakennusten alle jäisi myös useita arvokkaita alkuperäisiä 1800-luvun puistosommitelmia.

Liikenne lisääntyy puistossa
Hotellin kellarikerroksen parkkihallin, päärakennuksen hostellin, kaupallisen toiminnan ja palvelutalon asukkaiden erityisjärjestelyjen vaatimat liikennejärjestelyt kuormittaisivat aluetta ja rikkoisivat kaupunkipuiston rauhan.

Arvokkaita luontoarvoja tuhoutuu
Historiallinen sairaalapuisto on luontoarvoiltaan merkittävä ja lajistoltaan runsas turvasatama lukuisille harvinaisille lajeille. Uudisrakentaminen tuhoaisi esimerkiksi suurimman osan erittäin uhanalaisen luonnonsuojelulain suojeleman kirvelilattakoin elinpaikoista.

Yleishyödylliselle toiminnalle ei jää sijaa
Kaupallisuuteen perustuva toiminta syrjäyttäisi nykyisen, yleishyödyllisen, sote-palveluita täydentävän, mielenterveyttä ja kulttuuria yhdistävän toiminnan.

Pala arvokasta kulttuurihistoriaa menetetään
Paikan historialliselle identiteetille sokea suunnitelma katkaisee toteutuessaan alueen 180-vuotta vanhan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan mielenterveystyön perinnön.

Ehdotus on kilpailuohjeiden vastainen
Suunnitellut rakennukset levittäytyisivät kauas kilpailuohjelmassa sallitun alueen ulkopuolelle. Esitys ei myöskään täytä seuraavia arviointikriteerejä: maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen tulee säilyä; puiston alkuperäiset sommitelmat, kulkuväylät, rakenteet ja kasvillisuus tulee säilyttää; rauhoitettujen lajien esiintymisalueet on otettava huomioon; asuminen on vähäisessä määrin mahdollista; toiminta sijoittuu ensisijaisesti nykyisiin rakennuksiin; mahdollisen täydennysrakentamisen tulee olla pienimuotoista ja sen tulee olla sovitettu olemassa olevan rakennuskannan mittakaavaan.


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.