Skip to main content

Ihmisiä Lähteellä: Veera

Ihmisiä Lähteellä Veera Markkanen

Pääsin tekemään sosionomiopintoihini liittyvän työharjoittelun Lapinlahden Lähteellä, Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:ssä.

Kiinnostuin Lapinlahden monipuolisesta toiminnasta ja kauniista ympäristöstä. Halusin päästä mukaan toimintaan ja oppimaan mielenterveyttä edistävästä työstä. Lapinlahdessa olen päässyt osallistumaan monenlaisiin tapahtumiin ja ryhmiin, tavannut ihania ja mielenkiintoisia ihmisiä ja päässyt myös ohjaamaan.

Olen ohjannut hyvinvointia tukevia kuvataideryhmiä, järjestänyt kohtaamisten kahvipöytää, ohjannut Asahia puutarhassa, ollut mukana järjestämässä kesän tapahtumia, sekä luonut hyvinvointipolun Lapinlahden puistoon. Työyhteisö on ollut äärimmäisen lämmin ja kannustava, ja tuntuu että jokaisen työpanosta arvostetaan. On ollut ihana viettää kesää mukavassa porukassa, kauniissa ympäristössä, mitä moninaisimmasta toiminnasta inspiroituen.

Osana harjoittelua toteutin myös palautekyselyn liittyen Lapinlahden tapahtuma- ja palvelutarjontaan. Kyselyssä pyydettiin mm. kuvailemaan Lapinlahden merkitystä ja vaikutuksia omaan hyvinvointiin. Moni vastaajista koki Lapinlahden rauhoittavana, virkistävänä, rentouttavana, innostavana ja yhteisöllisyyttä tukevana paikkana. Luontoympäristön vaikutus koettiin vahvasti hyvinvointia vahvistavana. Lapinlahden ilmapiiri on koettu avoimena, vastaanottavaisena, yksinäisyyttä vähentävänä ja moni vastaajista tunsi tulevansa hyväksytyksi omana itsenään. Taiteen, kulttuurin ja luonnon hyvinvointivaikutukset koettiin merkittävinä. Lapinlahti koettiin myös paikkana, joka lisää erilaisten ja -ikäisten ihmisten kohtaamista ja vahvistaa osallisuutta. Vastaajat kokivat Lapinlahden toiminnan mahdollistavan uuden oppimista, tukevan arkeaan ja lisäävän voimavaroja. Ihmisten kohtaaminen ja vertaistuki koettiin merkityksellisenä. Myös historiallinen ympäristö koettiin hyvinvointia tukevana, sekä tiedon ja vinkkien saaminen hyvinvoinnin tukemiseen koettiin arvokkaana.

Lisäksi kyselyssä kysyttiin, mistä ihmiset löytävät tiedon Lapinlahden tapahtumista ja palveluista. Suurin osa, 60 % vastaajista oli saanut tiedon internetin kautta, 35 % Facebookin kautta, ja 15 % Instagramin kautta, ja uutiskirjeen kautta 10 %. Paikan päältä / ilmoitustaululta / julisteista tiedon oli löytänyt 25 % vastanneista, ja Helsingin sanomien kautta 10 % vastanneista. Tuttujen kautta tiedon oli saanut 10 % vastanneista. Kehittämisehdotuksena vastauksista nousi viestinnän selkeyttäminen. Osa vastanneista koki tiedon olevan hajallaan, ja koki tiedon löytämisen haastavana.

Ohjauskokemukset, tapahtumiin osallistuminen, yhteisön jäsenenä työskentely, sekä palautekyselyn tiimoilta käydyt keskustelut ihmisten kanssa ovat lisänneet arvostustani Lapinlahtea kohtaan. Me tarvitsemme paikkoja, jossa saamme kohdata toisiamme, tehdä ja innostua yhdessä, rauhoittua ja iloita. Tarvitsemme yhteisöjä, arvostetuksi ja hyväksytyksi tulemista. Lapinlahti mahdollistaa mielestäni kaikkea tätä ja enemmän ja siksi se on paikkana tärkeä. Toivon että jatkossakin pääsen tavalla tai toisella toimimaan osana Lapinlahden lämminhenkistä yhteisöä.”
📷 Katja Liuksiala

Ja psst…tänään keskiviikkona Veera ohjaa vielä hyvinvointipolkumme klo 16 , tervetuloa, tapaaminen etupihan portilla.


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *