Skip to main content

Kestävän kehityksen edistäminen Lapinlahdessa

Kestävä kehitys

Lapinlahti-yhteisö tekee paljon työtä kestävämmän arjen puolesta. Vuodesta 2022 Lapinlahden Lähteen kaupunkiluontokeskus on vetänyt Keke-tiimiä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa parantamaan Lapinlahden sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Lapinlahdelle on tehty oma Kestävän kehityksen ohjelma kestävän kehityksen kartoituksessa nousseiden kehitystarpeiden pohjalta. Olemme jo vuodessa saaneet aikaan paljon parannuksia talon kierrätykseen, energian ja materiaalin säästämiseen sekä kiertotalouteen liittyvissä asioissa. Teemme käytännön tekoja jakamalla vastuuta, emmekä vain puhu! Kestävän kehityksen edistäminen on myös hauskaa, kuten tiimin organisoimassa Siivouspäivässä, jossa työntekijät, harjoittelijat, vuokralaiset ja vapaaehtoiset siivoavat valittuja kohteita yhdessä laittaen käyttökelpoista tavaraa kiertoon. 

Lapinlahdessa on oma ympäristöneuvoja, joka on kaupunkiluontokeskuksesta tuttu ohjaajamme Ilona Rautiainen. Tiimiä kannustaa ja mentoroi ympäristökasvattaja, MMT Taina Laaksoharju.


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.