Skip to main content

Helsingin kaupunki esittää kiinteistösijoittaja NREP:lle suurta tonttia Kalasatamasta liitännäisenä Lapinlahden sairaalan kehityssuunnitelmiin

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään tiistaina 23.5.2023 kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle tehtävää esitystä, jolla NREP:lle, yhdelle Pohjoismaiden suurimmista kiinteistösijoittajista, myönnettäisiin kehittämisvaraus Kalasatamassa sijaitsevaan Koksikadun kolmion tonttiin (linkki esitykseen). Kyseinen kortteli on kooltaan 6800 m2, ja siihen tavoitellaan jopa 30 000 kerrosneliömetriä rakennettua alaa, mikä vastaa kooltaan noin puolta viereisestä Redin jättikauppakeskuksesta. Helsingin kaupunkiympäristötoimiala on aiemmin esittänyt, että NREP:lle myönnetään kehittämisvaraus johonkin kaupungin tonttiin hyvityksenä NREP:lle aiemmin myönnetystä Lapinlahden kehittämisen ideakilpailun voitosta sekä siitä, että yhtiö sitoutuu jatkossakin Lapinlahden kehittämiseen yhdessä kaupungin kanssa. Tämä nyt esitettävä kehittämisvaraus liittyy juuri tähän kokonaisuuteen.

Taustalla epäonnistunut ideakilpailu

Helsingin Lapinlahdessa sijaitsevan Suomen vanhimman mielisairaalan tulevaisuudesta järjestettiin vuosina 2018-2020 ideakilpailu. Monilta osin epäonnistuneeksi koetun kilpailun voittajaksi julistettiin lopulta ainoana sen viimeiseen vaiheeseen osallistunut NREP:n ehdotus Lapinlahden kevät. Tämä merkittävästi lisärakentamista ja Lapinlahden huomattavaa kaupallistamista sisältänyt hanke kuitenkin kaatui Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa ja alueen kehittämismahdollisuuksia selvittämään asetettiin selvityshenkilötyöryhmä. Yhtenä näiden selvityshenkilöiden raportin suosituksista oli antaa NREP:lle hyvityksenä kehittämisvaraus uudisrakentamiselle Lapinlahden ulkopuolelta, sen välittömästä läheisyydestä.

Lapinlahti-päätöksentekoon on vaadittu läpinäkyvyyttä ja avoimuutta

Lapinlahden alueen toimijoita sekä näiden kumppaneita ja alueen kansalaislähtöisen taide-, kulttuuri-, mielenterveys- ja pienyrittäjyystyön tukijoita edustaa Lapinlahti-yhteisö. Vaikka Lapinlahti-yhteisö pitääkin Helsingin kaupungin huolia kansainvälisten kiinteistösijoittajien kaikkoamisesta liioiteltuina eikä siksi pidä NREP:lle tarjottavaa tonttia välttämättömänä hyvityksenä Lapinlahden ideakilpailusta, sitoutuu Lapinlahti-yhteisö kuitenkin Helsingin kaupunginhallituksen linjauksiin ja selvityshenkilöiden suosituksiin. Yhteisö on lisäksi edellyttänyt, että kaikki Lapinlahti-päätöksentekoon liittyvät kytkyt ja liitännäissopimukset tehdään täysin julkisiksi ja läpinäkyviksi. Lapinlahti-yhteisössä ollaankin tyytyväisiä siitä, että kaupunki toimii avoimesti tässä asiassa. Yhteisö toivoo ja edellyttää avoimuuden ja läpinäkyvyyden toteutuvan myös tulevaisuudessa ja ulottuvan muun muassa tämän Koksikadun kolmion tulevan vuokra- ja myyntihintatason määritykseen. Nyt näitä hintatietoja ei ole vielä julkistettu, vaikka asia on menossa poliittisille päätöksentekijöille. Kyseinen kortteli tulee sijaitsemaan aivan viime aikoina paljon uutisissa olleen Suvilahti Event Hubin naapurissa ja on sijainniltaan näin ollen erittäin houkutteleva. Helsingin kaupungin ei tule myydä yhteisiä arvotonttejamme kiinteistösijoittajille halvalla.

Yhteisen kansallisen kulttuuriperintömme tulee olla yhteisessä hallinnassamme

Lapinlahti-yhteisö haluaa myös edelleen muistuttaa, että yhteistä kansallista kulttuuriperintöämme ja omaehtoista kaupunkikulttuuriamme ei tule alistaa ulos jaettavan voiton tavoittelulle. Koska NREP on nyt saamassa tämän oikein houkuttelevalta vaikuttavan kehittämisvarauksen, joka sisältäisi tuplasti uudisrakennusoikeutta alkuperäiseen Lapinlahden kevät -ehdotukseen nähden, ja koska se selkeästi kytketään Lapinlahti-kokonaisuuteen, ei heillä enää pitäisi olla tarvetta lähestyä Lapinlahtea voitontavoitteluhankkeena. Sen sijaan Lapinlahti tulisi nähdä yhteiskuntavastuuhankkeena, jossa tavoitellaan aitoa ja merkittävää yhteiskunnallista arvoa, josta kaupunkilaiset, myös heikommassa asemassa olevat, pääsevät laajasti osallisiksi. Tämän kehittämisvarauksen myötä myös Helsingin kaupungilta poistuvat viimeisetkin ”velvoitteet” kehittää Lapinlahtea ensisijaisesti juuri NREP:n kanssa ja sen suunnitelmien pohjalta. Lapinlahti-yhteisö pitää edelleen parhaimpana, vastuullisimpana, kestävimpänä ja kauaskantoisimpana ratkaisuna sitä, että Lapinlahden tontit, kiinteistöt ja rakennukset säilyvät kotimaisessa julkisessa omistuksessa, että rakennuksiin vuosikymmenten saatossa kertynyt korjausvelka kuitataan julkisista varoista ja että alueen tulevia toimintoja kehitetään sinne viimeisten kymmenen vuoden aikana syntyneen, kaikille avoimen taide-, kulttuuri-, mielenterveys- ja pienyrittäjyystyön pohjalta taloudellisesti kestävästi vuokratoimijoiden itse keräämällä rahoituksella. Lapinlahti-yhteisö on kuitenkin valmis tekemään yhteistyötä kaikkien Helsingin kaupungin parhaaksi katsomien tahojen kanssa tässä asiassa.

Lapinlahti-yhteisö, Helsingin kaupunki ja Kaapelitalo suunnittelevat Lapinlahden tulevaisuutta yhdessä

Lapinlahti-yhteisö on tukijoineen perustanut Lapinlahti-säätiön Helsingin kaupungin kumppaniksi Lapinlahden vaiheittaisen ja säästävän peruskorjauksen ja tulevan kansalaislähtöisen toiminnan rahoittamiseksi ja tukemiseksi. Tämän lisäksi Lapinlahti-yhteisö jatkaa nyt Lapinlahden tila- ja toimintakonseptisuunnittelua yhdessä Helsingin kaupungin ja sen täysin omistaman Kiinteistö Oy Kaapelitalon kanssa. Lapinlahti-yhteisö ja Lapinlahti-säätiö käyttävät Lapinlahden tulevaisuuden suunnittelun pohjana omaa Lapinlahti 360 -suunnitelmaansa. Yhteisössä uskotaan vahvasti, että tämän rakentavan yhteistyön myötä saadaan luotua Lapinlahteen aidosti sen arvoja, luonnetta ja historiaa kunnioittava ja laajasti hyväksyttävä ratkaisu!

Lisätietoja Lapinlahti-yhteisön puolesta antaa
Ville Pellinen
toimitusjohtaja, Lapinlahden Lähde Oy
0406656605
[email protected]


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *