Skip to main content

MIITTI mukana Erasmus+ Owning My Story -projektissa vaikuttamassa maahanmuuton narratiiveihin tarinankerronnan keinoin

Pro Lapinlahti mielenterveysseuran MIITTI on innoissaan EU:n Erasmus+ Owning My Story -projektista, jota toteutetaan yhteistyössä hollantilaisen New Women Connectors -organisaation kanssa.

Projektin päämäärä on voimaannuttaa eri puolilta Eurooppaa tulevia maahanmuuttajia ja pakolaisia ottamaan aktiivisesti osaa omien tarinoidensa ilmaisuun. Lisäksi tavoitteena on haastaa maahanmuuttoon liittyviä narratiiveja luovien menetelmien, kuten tarinankerronnan, avulla.

Maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyvät tarinat mediassa ovat usein yksipuolisia. Tarinoita muokkaavat, kehystävät ja jakavat pääasiassa sellaiset tahot, jotka eivät edusta maahanmuuttaja- ja pakolaisyhteisöjä. Tällainen toimintamalli usein vahvistaa stereotypioita ja lisää diskriminaatiota, sillä se luo vääristyneen kuvan maahanmuuttajien ja pakolaisten todellisuudesta. Tämä saattaa johtaa marginalisointiin ja syrjintään yhteiskunnassa.

Owning My Story -projektissa tuetaan ja rohkaistaan maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisia osallistujia haastamaan nämä narratiivit tarinankerronnan menetelmiä hyödyntäen.

Yhdeksän ihmistä eri puolilta Eurooppaa kokoontui helmikuussa Lapinlahden Lähteelle osallistumaan tarinankerronnan työpajaan. Ohjelman aikana tutustuttiin tarinankerronnan menetelmiin ja tekniikoihin. Samalla tutustuttiin suomalaiseen kulttuuriin ja Lapinlahden alueeseen ja solmittiin kansainvälisiä ystävyyssuhteita.

Viimeisenä iltana Helsingissä he kaikki nousivat lavalle jakamaan ainutlaatuisia ja sydämellisiä tarinoitaan Kulttuuritila Merirastissa järjestetyssä tapahtumassa. Suurin osa oli ensimmäistä kertaa lavalla.

Projekti jatkuu seuraavaksi yhteisellä kampanjasuunnittelulla etätapaamisissa sekä koulutuksessa Amsterdamissa huhtikuussa. Valmistelemme yhdessä tarinankerronta-tapahtumaa, joka esitetään Brysselissä toukokuun alussa. Tarinat tallennetaan ja niitä käytetään verkkokampanjassa ennen kesäkuussa 2024 pidettäviä europarlamenttivaaleja.

– On hienoa olla osa tätä projektia, jonka toivomme osaltaan tuovan monipuolisia ääniä mediaan ja päätöksentekoon. Kiitos kaikille osallistujille! Sitoutumisenne ja panoksenne ovat olleet korvaamattomia. Jatkakaa loistamista kirkkaasti, kun jatkatte muutoksen puolustamista.

Teksti: Julia Valkonen-Moisei, MIITTI


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.