Skip to main content

Lapinlahden Lähteen Kaupunkiluontokeskuksen lausunto satamatunnelihankkeeseen

“Lapinlahden Lähteen Kaupunkiluontokeskus vastustaa tunnelihanketta ja etenkin linjavaihtoehtoa, joka veisi osan Lapinlahden puistosta. Vaikka puiston luontoarvot, uhanalaisten lajien ja monimuotoisuuden suojelu sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan sairaalapuiston yhtenäisenä säilyttäminen jo sinällään riittäisivät perusteluiksi luopua hankkeesta, emme usko, että on riittävästi ymmärretty alueen virkistysarvoa ja korvaamatonta arvoa lähialueen koulujen ja päiväkotien oppimisympäristönä.

Pro Lapinlahti mielenterveysseuran ylläpitämä Lapinlahden Lähteen Kaupunkiluontokeskus on hakenut rahoitusta luontokoulutoiminnan aloittamiseksi, mikä entisestään lisäisi puiston arvoa lähialueen luonto-oppimisympäristönä, jossa ydinkaupungissa asuvat lapset voivat muodostaa hyvinvointia edistävän luontosuhteen perustan. Puisto on nykyisinkin Ruoholahden, Jätkäsaaren ja Töölön alueen päiväkodeille ja kouluille hyvin tärkeä ja usein käytetty retkikohde, jossa vietetään liikuntatunteja ja opitaan luonnontiedettä ja lisätään luonnontuntemusta. Alue, joka jäisi rekkatunnelin alle, on arvokas niittyluonnon havainto- ja opiskelukohde. Tunneliaukon suu veisi kaikki mahdollisuudet tähän, ja se veisi myös hiljaisuuden ja rauhan virkistyksen lähteen.

Kaupunkiluontokeskus toimii nykyisin tällä alueella aktiivisesti; opetamme muun muassa villivihanneksiin tutustumista ja havainnoimme hyönteisiä (kuten kirvelilattakoin elämää). Tunnelihanke veisi Helsingin lapsilta, perheiltä ja meiltä kaikilta tärkeän luontokohteen. Lisäksi se veisi Lapinlahden Kaupunkiluontokeskuksen toimintaedellytyksiä ja tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia luontokouluna kohtuuttomasti. Hanke tulee kuopata.”

Tunnelin suuaukko vaikuttaisi negatiivisesti kasveihin, eläimiin ja ihmisiin.

Oheinen lausunto on jätetty 13.3.2024 Valtion liikenneväylien suunnittelupalveluun. Ks. Suunnitelmakartta.

Kirjoittaja Taina Laaksoharju, Kaupunkiluontokeskuksen koordinaattori


Kaupunkiluontokeskus

Lapinlahden Lähteen Kaupunkiluontokeskus. Koordinaattorit Ilona Rautiainen ja Taina Laaksoharju.