Skip to main content

Lapinlahden yhteisöviljelypalstalla testataan biohiilen käyttöä 

Kuvassa viljelijä kukkien katveessa.

Helsingin kaupunki tutkii käytännön keinoja parantaa hiilensidontaa, kiertotalouden mukaisia jätejärjestelmiä ja kukoistavaa kaupunkikasvillisuutta lisäämällä biohiilen käyttöä valituissa pilottikohteissa julkisissa viherrakenteissa. Hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto sekä HSY ja VTT.

Lapinlahdessa on testattu biohiiltä palstaviljelyssä hankkeesta saadulla biohiilellä, jota palstaviljelijät saivat käyttää vapaasti. Yhteisöviljelykerho tarttui mahdollisuuteen innokkaasti ja perusti pienen kokeen, jossa osaan viljelypenkkejä laitettiin biohiiltä ja osaan ei. Ennen maahan sekoittamista biohiili ’”ladattiin” kanankakalla.

– Yhteisöviljelykerholaiset tarttuvat innolla uusiin asioihin. Opimme valtavasti uutta viljelymaasta, kertoo tyytyväinen Yhteisöviljelykerhon ohjaaja Taina Laaksoharju (kuvassa).

Viljelykokeessa selvisi, että osa kasveista selkeästi hyötyi biohiilestä. Esimerkiksi kesäkurpitsat ja porkkanat kasvoivat paremmin penkeissä, joihin oltiin lisätty biohiiltä. Toisaalta salaatit ja yrtit eivät näyttäneet hyötyvän käsittelystä.

Asukkaiden osallistaminen Helsingin biohiilihankkeessa

Testauksessa on käytetty Helsingin viheralueilta kerättyä tuoretta puistojätettä, jota Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara on toimittanut HSY:n jätteenpolttolaitokseen. Kompostimateriaali ei käy, vaan raaka-aineen pitää olla vielä mahdollisimman tuoretta, kun se poltetaan.

Tavoitteena on, että biohiilen käyttö vähentäisi tarvetta lannotteiden käyttöön maanparannusaineena, vähentäisi vesistöihin joutuvia päästöjä ja estäisi maaperää kuivumasta. Myös mikrobitoiminnan odotetaan tehostuvan.

Biohiilen käyttö tulee jatkossa edulliseksi

Pilottitoimipaikoissa biohiili on herätetty biologisin keinoin esimerkiksi sekoittamalla siihen nokkosvettä ennen maahan rouhimista. Yksi selkeä koekenttä ovat Helsingin puistoalueet, kuten Töölönlahden puisto, jossa nurmikoksi tarkoitettu suuri alue tarvitsee maanparannusaineita, että kasvit jaksaisivat siellä kasvaa. 

Vuosina 2022–23 testataan erilaisia biomassoja mahdollisina raaka-aineina biohiilen valmistukseen. Hankkeen tavoitteena on levittää tietoisuutta biohiilen käytön hyödyistä ja tarjota käytännön tietotaitoa biohiilen käytöstä. Biohiilen käyttö tulee jatkossa edulliseksi, kun raaka-aineen hankintaa tehostetaan ja useampia käsittelylaitoksia saadaan käyttöön. Lisäksi biohiilen valmistus tullaan kytkemään kaukolämpöverkkoon, kuten Ruotsissa on jo tehty.

Helsingin kaupunki on asettanut ohjelman hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä, ja kaikki tarvittavat keinot on otettava käyttöön. Ensisijaisesti kaupungin päästöjä vähennetään radikaalisti, mutta lisäksi 20 prosenttia päästöistä eli noin 702 kt CO2-ekv voidaan kompensoida. 

Vuoteen 2040 mennessä kaupunki kompensoi kaikki jäljellä olevat päästöt kaupungin maantieteellisten rajojen sisäpuolella olevien hiilinielujen avulla, ja erityisesti tässä haasteessa biohiili nähdään mahdollisena osaratkaisuna.

Biohiilihankkeen nettisivut

Teksti: Katariina Hillo

Kuvassa Lapinlahden viljelypalstamaisemaa.
Biohiilen käyttöä testataan Lapinlahden viljelypalstoilla.


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.

Comments (2)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *