Skip to main content

Lapinlahden Lähteen koronaohjeistukset, päivitetty 3.12.2021.

(Text in English below.)

Lapinlahden Lähteen koronaohjeistukset, päivitetty 3.12.2021.Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on tiukentanut Uudenmaan koronarajoituksia 24.11.2021 alkaen ja ollen voimassa ainakin 16.1.2022 asti. Lisäksi Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on 2.12.2021 ilmoittanut uusista koronarajoituksista ja -linjauksista ainakin 31.12.2021 asti: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69926502

Nämä vaikuttavat Lapinlahden toimintoihin seuraavasti:

– Lapinlahdessa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa – eli tilaisuuksissa tai tapahtumissa, jotka ovat avoimia kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla – tulee joko noudattaa 20 hengen osallistujarajoitusta (tähän ei lasketa mukaan henkilökuntaa ja esiintyjiä) tai tarkastaa kaikilta tilaisuuteen osallistuvilta yli 16-vuotiailta henkilöiltä koronapassi ja henkilöllisyystodistus, joiden kummankin tulee olla voimassa. Toimintatavoista ilmoitetaan erikseen kunkin yleisötilaisuuden osalta.

– Kaikissa kokoontumisissa tilaisuuden järjestäjän tulee varmistaa, että osallistujilla on mahdollisuus pitää turvaetäisyyksiä toisiin sekä huolehtia hyvästä hygieniasta.

– Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä sisätiloissa aina, kun samassa tilassa on muita ihmisiä.

– Suosittelemme etätyöskentelyä kaikille, joille se on kohtuullisesti mahdollista.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että Lapinlahden Lähteen tapahtumatila-asiakkaiden järjestämät tilaisuudet, kokoukset ja kokoontumiset eivät tyypillisesti ole yleisötilaisuuksia, elleivät ne ole avoimia tilaisuuksia ilmaiseksi tai pääsylipun ostaneille. Suljetut kutsuvierastilaisuudet eivät siis ole yleisötilaisuuksia. Sen sijaan kaikki Lapinlahden Lähde Oy:n tai Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n järjestämät tilaisuudet, kokoukset ja kokoontumiset ovat lähtökohtaisesti ilmaisia, kaikille avoimia yleisötilaisuuksia.

Kaikkina aikoina on syytä noudattaa seuraavia ohjeita:

– Älä tule kipeänä tai oireisena muiden ihmisten keskuuteen.

– Huolehdi hyvästä hygieniasta, erityisesti käsien pesemisestä usein.

– Säilytä mahdollisuuksien mukaan turvaetäisyyttä muihin.

– Jos sinulla ei ole sairastamalla tai rokottomalla hankittua tuoretta suojaa koronavirustaudin vakavaa tautimuotoa vastaan, sinun kannattaa pyrkiä välttämään tilaisuuksia, joissa on paljon ihmisiä sisätiloissa lähellä toisiaan.

– Suosittelemme vahvasti koronarokotusten ottamista.Lisätietoja Lapinlahden Lähteen koronasuojautumistoimista saatte toimitusjohtaja Ville Pelliseltä ([email protected], 0406656605).

Voitte järjestää tilaisuuksianne ja toimintaanne suunnitellusti Lapinlahdessa, kunhan edellä kuvattuja varo- ja suojatoimia noudatetaan. Lämpimästi tervetuloa!

In English:

Lapinlahden Lähde COVID guidelines, updated on 3 December 2021.

The Helsinki Metropolitan Area Corona Coordination Group has tightened Uusimaa’s COVID restrictions as of 24 November 2021 and being valid at least until 16 January 2022. In addition, the Regional State Administrative Agency of Southern Finland has announced new COVID restrictions and policies on 2 December 2021 and being valid at least until 31 December 2021: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69926502

These affect the operations of Lapinlahti as follows:

– Public events in Lapinlahti – i.e. events or gatherings that are open to anyone, either free of charge or with the purchase of a ticket – must either comply with the 20-person participation limit (excluding staff and performers) or alternatively, valid corona passports and identity certifications need to be checked from all participants older than 16 year of age. The specific procedures will be announced separately for each public event.

– At all meetings, the event organizer must ensure that participants have the opportunity to keep safety distances to each other and to maintain good hygiene.

– We strongly recommend using masks indoors whenever there are other people in the same space.

– We recommend remote working to anyone for whom it is reasonably possible.

For the sake of clarity, it should be noted that events, meetings and gatherings organized by Lapinlahden Lähde event space customers are typically not public events unless they are publicly open for free or for those who have purchased an admission ticket. Invitational, closed events are not public events. Instead, all events, meetings and gatherings organized by Lapinlahden Lähde Oy or Pro Lapinlahti Mental Health Association are, in principle, free events open for everyone.

The following guidelines should be followed at all times:

– Avoid contact to other people if you are sick or symptomatic.– Take good care of your hygiene, especially by washing your hands often.

– If possible, keep a safe distance to others.

– If you do not have fresh protection against the serious form of coronavirus disease obtained through illness or vaccination, you should try to avoid events with a large number of people indoors close together.

– We strongly recommend taking corona vaccinations. For more information on Lapinlahden Lähde’s corona protection measures, please contact Managing Director Ville Pellinen ([email protected], 0406656605).

You can organize your events and activities as planned in Lapinlahti, as long as the precautions and protection measures described above are followed. Warm welcome!


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.