Skip to main content

Uhanalaisen kirvelilattakoin esiintymisalueille haetaan suojelua

Lapinlahden sairaalapuistossa elää erittäin uhanalainen kirvelilattakoi (Depressaria chaerophylli), jota löytyy Suomesta vain kahdelta paikkakunnalta. Pro Lapinlahti ry esittää, että Uudenmaan ELY-keskus tekee päätöksen, joka suojelee kirvelilattakoin esiintymispaikat.

Maalattu kuva kirvelilattakoista.
Kirvelilattakoi (Depressaria chaerophylli) on punertavanharmaa koiperhonen, joka on siipien kärkiväliltään noin 2 cm. (Kuva: Lea Heikkinen)

Lapinlahden sairaalapuistossa luonnon monimuotoisuus on poikkeuksellisen monipuolinen. Viljelyjäänteenä sairaalapuistossa on Suomessa harvinaisen mukulakirvelin (Chaerophyllum bulbosum) esiintymispaikkoja. Mukulakirveli on erityisesti suojeltavan erittäin uhanalaisen kirvelilattakoin isäntäkasvi.

Uudenmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä puistosta on löydetty mahdollisesti Suomen laajin mukulakirvelikasvusto ja kasvien kukinnoissa eläviä kirvelilattakoin toukkia. Vuoden 2011 kirvelilattakoiselvityksessä lajia löydettiin vain yhdeltä toiselta paikkakunnalta Inkoon Fagervikistä.

Lapinlahdessa esiintymiä todettiin erityisesti puiston etelälaidassa, jossa lisärakentaminen on Lapinlahden ideakilpailun kilpailuohjelman mukaan mahdollista. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on 2018 todennut, että uhanlaisen kirvelilattakoin esiintymien turvaaminen on keskeistä. Tästä poiketen, Lapinlahden alueen suunnittelukilpailuun sisältyvä mahdollisuus lisärakentamiseen luo selvän uhan kirvelilattakoin pääesiintymille puiston alueella.

Asemakaava ja Lapinlahden alueen kilpailuohjelma eivät muodosta riittävää suojaa puistoalueen kirvelilattakoin esiintymille. Pro Lapinlahti ry esittää Uudenmaan ELY-keskukselle, että erityisesti suojeltavan kirvelilattakoin esiintymispaikat, joissa esiintyy 100 tai enemmän mukulakirvelin kukintovartta, rajataan luonnonsuojelulain perusteella. Esiintymispaikan rajaamisen myötä kyseinen alue on suojeltu, ja esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.

Linkit:

Pro Lapinlahti ry, Luonnonsuojeluesitys

Sundell, P. ja Nupponen, K.: Kirvelilattakoiselvitys Helsingissä ja Inkoossa 2011 . Faunatica Oy, 2011


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.