Skip to main content

Miten voin allekirjoittaa Lapinlahden kuntalaisaloitteen?

Kuvassa allekirjoituskehotus ja QR-koodi

Kiitos, että olet mukana turvaamassa Lapinlahden tulevaisuutta!

Alta löydät tarkat kirjalliset ohjeet kuntalaisaloitteeseen osallistumiseen. Sähköinen osallistuminen verkkopankkitunnusten avulla esitellään myös ohjevideolla, jonka löydät kampanjan ohjesivulta.

Ohjeet allekirjoittamiseen

Osallistuaksesi kuntalaisaloitteeseen sinun tulee

A) olla Helsingin asukas TAI 

B) hallita tai omistaa Helsingissä sijaitsevaa kiinteää omaisuutta TAI

C) sinulla tulee olla nimenkirjoitusoikeus yhteisössä, laitoksessa, säätiössä tai yrityksessä, jonka kotipaikka on Helsinki.

Osallistumisella ei ole ikärajoitusta. Voit siis allekirjoittaa aloitteen, vaikka olisit alle 18-vuotias.

Voit allekirjoittaa Lapinlahden kuntalaisaloitteen

a) sähköisesti osoitteessa https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/35731. Tarvitset joko toimivan sähköpostiosoitteen tai mahdollisuuden vahvaan tunnistautumiseen verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Vieritä ensin sivun loppuun asti, aloitetekstin ja sen käännösten alle. Paina sivun alalaidassa olevaa “Osallistu aloitteeseen” -painiketta. Valitse tunnistautumistavaksi joko vahva tunnistautuminen tai sähköpostilla tunnistautuminen.

 • Vahva tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla: Löydät ohjevideon täältä. Valitse oma pankkisi, ja siirryt pankin palveluun. Kirjoita käyttäjätunnuksesi. Avaa pankin kirjautumissovellus ja kirjoita siihen salasanasi. Kun olet tunnistautunut, näkyvät tietosi näytöllä. Paina “Jatka palveluun” -painiketta. Kun olet palannut kuntalaisaloite.fi-palveluun, paina “Tallenna”, ja osallistumisesi on tallennettu. Huom! Jos epäröit, tallentuiko osallistumisesi, voit kokeilla kannattaa aloitetta uudelleen, jolloin kuntalaisaloite.fi-palvelu ilmoittaa sinun jo kannattaneen aloitetta aiemmin.
 • Tunnistautuminen sähköpostilla: Kirjoita etu- ja sukunimesi sekä sähköpostiosoitteesi niille merkittyihin kenttiin. Ellet ole Helsingin asukas, valitse aloiteoikeutesi peruste. Paina “Lähetä vahvistus” -painiketta. Mene sähköpostiisi ja avaa saamasi viesti. Jos et löydä viestiä, kannattaa etsiä roskapostikansiosta. Paina viestissä olevaa “Vahvista osallistuminen” -nappia eli linkkiä, joka vie sinut kuntalaisaloite.fi-palveluun. Tämän jälkeen osallistumisesi on tallennettu.

TAI

b) käsin monessa eri pisteessä. Täytä lomakkeeseen tarvittavat tiedot, allekirjoita lomake ja pudota se punaiseen postilaatikkoon.

 • Päärakennuksen allekirjoituspiste on Kahvila Lähteen keittolinjastolta lähtevän käytävän päässä Galleriakäytävällä. Päärakennuksen ovet ovat auki arkisin toimistoaikaan ja viikonloppuisin Kahvila Lähteen aukioloaikoina.
 • Järjestämme myös kampanjatapahtumia ja jalkaudumme eri puolille kaupunkia keräämään allekirjoituksia. Saat tiedon tapahtumista seuraamalla SoMe-kanaviamme (Facebook, Instagram) tai tilaamalla vaikuttamistyötämme seuraavan uutiskirjeen.

Voit osallistua aloitteeseen vain kerran. Nimesi näkyy aloitteen vastuuhenkilöille ja se toimitetaan kaupungille aloitteen lähettämisen yhteydessä. Kaupunki voi julkaista kaikkien aloitteen vastuuhenkilöiden ja osallistujien nimet aloitetta käsitellessään.

Lämmin kiitos avustasi! <3

På Svenska:

Hur kan jag underteckna invånarinitiativet för Lappviken?

Tack för att du är med och säkrar Lappvikens framtid!

Nedan hittar du detaljerade skriftliga instruktioner om hur du deltar i invånarinitiativet. Elektroniskt deltagande med inloggningsuppgifter till internetbank presenteras också i en instruktionsvideo, som du hittar här (på finska).

Instruktionerna

För att delta i invånarinitiativet måste du

A) vara invånare i Helsingfors ELLER 

B) äga eller besitta fast egendom i Helsingfors ELLER

C) vara namntecknare i en sammanslutning, en inrättning, en stiftelse eller ett företag, som har sitt säte i Helsingfors.

Du kan underteckna initiativet även om du är under 18 år.

Du kan underteckna invånarinitiativet för Lappviken

a) elektroniskt på adressen https://www.kuntalaisaloite.fi/sv/initiativ/35731. Du måste antingen ha en fungerande e-postadress eller kunna autentisera dig starkt  med inloggningsuppgifter till internetbank, mobil autentisering eller ett certifikatkort. Skrolla ner på sidan. Klicka på knappen “Delta i initiativet”. Välj antingen stark autentisering eller e-postautentisering.

 • Stark autentisering med inloggningsuppgifter till internetbank: (Se instruktionsvideon här, på finska.) Välj din bank så kommer du till bankens tjänst. Skriv ditt användarnamn. Öppna din banks inloggningsprogram och ange ditt lösenord. När du har loggat in visas dina uppgifter på skärmen. Tryck på knappen “Fortsätt till tjänsten”. När du återvänder till kuntalaisaloite.fi-tjänsten, klicka på “Spara” och ditt deltagande sparas. Om du är osäker på om ditt deltagande har sparats, kan du försöka igen och tjänsten informerar dig om att du redan har deltagit.
 • E-postautentisering: Skriv ditt förnamn, efternamn och e-postadress i de angivna fälten. Om du inte är bosatt i Helsingfors, välj grunden för ditt rätt att delta i initiativet. Klicka på knappen “Skicka bekräftelselänken”. Gå till din e-post och öppna meddelandet du fick. Om du inte hittar meddelandet kan du leta efter det i din skräppostmapp. Klicka på knappen “Bekräfta deltagande” i meddelandet, dvs. på länken som tar dig till kuntalaisaloite.fi-tjänsten. Ditt deltagande kommer då att sparas.

ELLER

b) på papper på många olika ställen. Fyll i de uppgifter som krävs, underteckna blanketten och lägg den i den röda brevlådan.

 • Underskriftspunkten i huvudbyggnaden är i Gallerikorridoren, i slutet av smala korridoren bakom Caféet Lähde. Dörrarna till huvudbyggnaden är öppna under kontorstid på vardagar och under öppettiderna för Caféet Lähde på helger.
 • Vi ordnar också kampanjevenemang och samlar underskrifter runt om i staden. Du kan få information om evenemang genom att följa våra SoMe-kanaler eller prenumerera på vårt kampanjnyhetsbrev (på finska).

Du kan delta i detta initiativ bara en gång.

Ditt namn kommer att vara synligt för den person som ansvarar för initiativet. Ditt namn kommer att överlämnas till Helsingfors stad och staden kan komma att publicera namnet i  samband med att invånarinitiativet behandlas.

Ett varmt tack för din hjälp! <3

Underteckna invånarinitiativet och hjälp bevara Lappviken!

In English:

How can I sign the Lapinlahti residents’ initiative?

Thank you for helping secure the future of Lapinlahti!

Below you will find detailed written instructions on how to participate in the resident initiative. Electronic participation with login information for online banking is also presented in an instructional video, which you can find here (in Finnish), however, the instructions show step by step the process, so it is easy to follow.

You can only sign in either Swedish or Finnish. If it is challenging for you to read either Finnish or Swedish, you can use the translating tool available in Google Chrome browser:

When you go to the Kuntalaisaloite page, you can use Chrome to translate the page.

 1. On your computer, open Chrome.
 2. Go to the Kuntalaisaloite page, which is written in another language.
 3. On the right of the address bar, click Translate .
 4. Click on your preferred language.
 5. Chrome will translate your current webpage.


Instructions

To participate in the resident initiative, you must

A) be a resident of Helsinki OR

B) own or possess real property in Helsinki OR

C) have the right to sign for a company, institution, foundation or enterprise
whose registered office is in Helsinki.

You can sign the initiative even if you are under 18 years old.

You can sign the Lapinlahti residents’ initiative

a) online at https://www.kuntalaisaloite.fi/sv/initiativ/35731.

You must either have a functioning email address or be able to authenticate yourself strongly with online banking login credentials, mobile authentication, or an electronic ID card.

 • Scroll down the page. Click the “Participate in the initiative” button.
 • Choose either strong authentication or email authentication.
 • Strong authentication with online banking login credentials: (For visual reference, see the instructional video here, in Finnish)
 • Select your bank and you will be directed to the bank’s service.
 • Enter your username. Open your bank’s login application and enter your password.
 • Once logged in, your details will be displayed on the screen.
 • Press the “Continue to the service” button.

When you return to the kuntalaisaloite.fi service, click “Save” and your participation will be saved.

If you are unsure whether your participation has been saved, you can try again and the service will inform you that you have already participated.

 • Authentication by email: Enter your first name, last name, and email address in the specified fields.
 • If you are not a resident of Helsinki, please select the grounds for your right to participate in the initiative.
 • Click the “Send confirmation link” button.
 • Go to your email and open the message you received.
 • If you cannot find the message, check your spam folder.
 • Click the “Confirm participation” button in the message, i.e., the link that takes you to the kuntalaisaloite.fi service.
 • Your participation will then be saved.

OR

b) on paper at many different locations. Fill in the required information, sign the form, and place it in the red mailbox. The signing point in the main building is in the Gallery corridor, at the end of the narrow corridor behind Café Lähde.

The doors to the main building are open during office hours on weekdays and during Café Lähde’s opening hours on weekends. We also organize campaign events and collect signatures around the city. You can get information about events by following our social media channels or subscribing to our campaign newsletter (in Finnish).

You can participate in this initiative only once.

Your name will be visible to the person responsible for the initiative. Your name will be forwarded to the City of Helsinki when the initiative is sent and the city may publish the names of the initiators when processing the initiative.

A heartfelt thank you for your help! <3

Signature hand english

Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *