Skip to main content

Lapinlahti-yhteisön vaikuttamistyön uutiskirje 3/2024

Kuvassa iso sali yleisöä kädet ilmassa kirjasto Oodin salissa.

Aktiivinen toiminta Lapinlahden julkisen omistuksen ja puiston luontoarvojen turvaamiseksi jatkuu

Tämä uutiskirje on julkaistu 30.4.2024. Voit lukea alkuperäisen uutiskirjeen täällä.

Keväinen kampanjatervehdys Lapinlahdesta! Taiteen, kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskuksen tulevaisuuden puolesta on tehty työtä määrätietoisesti koko kevään ajan.

Olemme edistäneet Lapinlahden julkista omistusta sekä Lapinlahti 360 -suunnitelman että kuntalaisaloitteen avulla. Jätimme Lapinlahti 360 -suunnitelman kaupungille maaliskuussa huolellisen valmistelun jälkeen. Kuntalaisaloitekampanja on kerännyt jo 5600 allekirjoitusta, ja tukijoiden joukko kasvaa kasvamistaan. Ellet vielä ole osallistunut aloitteeseen, käy antamassa tukesi kuntalaisaloite.fi-sivustolla.

Loppukeväällä tulemme perustelemaan julkisen omistuksen merkitystä ja Lapinlahti 360 -suunnitelmaamme kaupunginvaltuutetuille tapaamalla eri valtuustoryhmiä. Kuntalaisaloitteen suosio on osoittanut, että meillä on kaupunkilaisten vahva tuki näihin keskusteluihin.

Myös satamatunnelia koskeva julkinen keskustelu on käynyt kuumana. Olemme pitäneet aktiivisesti esillä A-tunnelilinjauksen tuhoisia vaikutuksia Lapinlahden puistoon ja sen merkittäviin luontoarvoihin.

Lapinlahti-yhteisö on yhdistänyt voimansa muiden paikallisten kansalaisyhteisöjen kanssa avoimen, reilun ja terveen kaupunkitilan, lähiluonnon ja urbaanin kulttuuriympäristön vaalimiseksi. Vasta perustetun Kaikkien Helsinki -yhteenliittymän manifestin allekirjoitustilaisuus järjestettiin maaliskuussa Lapinlahdessa.

Maaliskuussa yhteisöllämme oli aihetta juhlaan, sillä viiden voittajan joukosta Lapinlahden Lähteelle myönnettiin ETSK:n (Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, The European Economic and Social Committee EESC) kansalaisyhteiskuntapalkinnon toinen sija. Näin merkittävä tunnustus antaa vaikuttamistyöllemme vahvan selkänojan.

Avoimet ovet huhtikuussa olivat paitsi mukava ja lämminhenkinen tapahtuma, myös oiva tilaisuus tehdä yhteisön arvokasta toimintaa näkyväksi kaupunkilaisille ja muille kiinnostuneille. Lapinlahti tulikin tutummaksi sadoille helsinkiläisille.

Työ yhteisen kulttuuriperintömme puolesta jatkuu. Mukavia lukuhetkiä uutiskirjeen parissa!

Tässä uutiskirjeessä:

AJANKOHTAISTA

 • Lapinlahti 360 -suunnitelma luovutettu kaupungille
 • Lapinlahden kuntalaisaloite kerännyt runsaasti tukea
 • Satamatunnelin A-linjaus vaikuttaisi tuhoisasti puistoon
 • Lapinlahden Lähde mukana perustamassa kansalaisyhteisöjen Kaikkien Helsinki -yhteenliittymää
 • Lapinlahden Lähde saavuttanut Euroopan kansalaisyhteiskuntapalkinnon toisen sijan
 • Jokapäiväisen toiminnan esittely on keskeinen osa vaikuttamistyötämme

PUHEENVUOROJA LAPINLAHDEN TAVOITTEIDEN PUOLESTA

 • Thomas Wallgren: Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuus on valoisa
 • Eeva Berglund: Kaupunkikulttuuri kukoistaa Lapinlahden sairaala-alueella
 • Yrjö Hakanen: Kaupungin kannettava vastuunsa Lapinlahdessa
 • Sameli Sivonen: Satamatunneli ei ole Helsingin tavoitteiden mukainen hanke
 • Kristian Wahlbeck: Tunnelikaukalo uhkaa Lapinlahden puiston luontoarvoja
 • Kristian Wahlbeck: Civilsamhället är lösningen för Lappviken
 • Thomas Slätis: Staden har gynnat investerarna i Lappviken på bekostnad av stadsborna
 • Anni Sinnemäki: ELY-keskuksen Lapinlahti-linjaus on suositeltavampi
 • Osmo Soininvaara: Satamatunnelivaihtoehdoista “halvin” on kallein

LAPINLAHTI ESILLÄ MEDIASSA

 • Lapinlahden rakennusten ja toiminnan tulevaisuudesta
 • Satamatunnelin vaikutuksista Lapinlahden puistoon
 • Euroopan kansalaisyhteiskuntapalkinnosta

AJANKOHTAISTA

Lapinlahti 360 -suunnitelma

Lapinlahti 360 -suunnitelma luovutettu kaupungille

Lapinlahti-yhteisöä ja Lapinlahti 360 -hankekonsortiota edustava Lapinlahti-säätiö jätti 28.3.2024 Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle Lapinlahti 360 -hankesuunnitelman koskien Helsingin Lapinlahden vanhan psykiatrisen sairaala-alueen kunnostusta ja kehittämistä. ​​​​​

Lapinlahti 360 -suunnitelman tavoitteena on turvata Lapinlahti kaikille kaupunkilaisille avoimena tilana sekä säilyttää alueen suojeluarvot ja vahvistaa niitä. Suunnitelma painottaa alueen historiaan nivoutuvaa mielenterveystyötä ja kaupunkilaisille avointa kansalaisjärjestö-, kulttuuri- ja pienyritystoimintaa. Sairaalapuisto säilyy kokonaisuudessaan avoimena ja sen luontoarvot turvataan.

Säästävät korjaukset toteutetaan vaiheittain

Lapinlahden rakennukset kunnostetaan perinpohjaisesti, mutta säästävästi niin, että vanhaa arkkitehtuuria ja käsityötä tuodaan paremmin esille ja eri aikakausien synnyttämää rosoa jätetään näkyviin. Tilojen keskimääräinen korjausaste on 53 %, ja kaikki käyttökelpoinen säilytetään. Vaiheittaisen kunnostusprojektin kesto on seitsemän vuotta ajoittuen vuosille 2025–2032.

Kesäisen vehreä muotopuutarha ja päärakennuksen keltainen ulkoseinä

Määräysvalta säilyy julkisella omistajalla

Keskeistä on, että yhteinen kansallinen kulttuuriperintömme säilyy julkisessa määräysvallassa ja demokraattisen, avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon alaisena. Tavoitteena on perustaa Lapinlahden kiinteistöjen ja rakennusten omistamiseen, hallinnointiin, kunnostuksiin ja vuokraustoimintaan Kiinteistö Oy Lapinlahden Lähde. Tämä kiinteistöosakeyhtiö olisi enemmistöomistukseltaan (51–100 %) Helsingin kaupungin ja mahdollisten muiden julkisten toimijoiden omistuksessa. Mahdollisina vähemmistöosakkaina voisi olla toimijoita, jotka ovat julkisen omistajan tavoin sitoutuneita alueen kulttuuriperinnön suojelemiseen ja vaalimiseen.

Korjaukset rahoitetaan lainalla

Lapinlahti 360 -hankesuunnitelman kunnostusurakan kustannusarvio on oleellisesti pienempi kuin julkisuudessa esitetyt rakennusliikkeiden kustannusarviot. Syinä ovat erityisesti korjausaste, säilyttävä kunnostus, kunnostustyön jaksotus ja perustettavan kiinteistöyhtiön epäkaupallisuus.

Kunnostusten rahoittamiseksi Helsingin kaupungilta toivotaan perustettavaan kiinteistöyhtiöön apporttina Lapinlahden kiinteistöjä ja rakennuksia sekä 10 miljoonan euron pääomitusta kattamaan vuosikymmenten kuluessa syntynyttä korjausvelkaa ja varmistamaan kiinteistöyhtiön lainansaanti edullisin ehdoin. Kiinteistöyhtiö hakisi lainaa pääsääntöisesti julkisluontoisilta rahoituslaitoksilta, kuten Pohjoismaiden investointipankilta (NIB). Kiinteistöyhtiö kunnostaisi Lapinlahden arvorakennukset oman pääomansa ja lainarahan turvin. Lainoja lyhennettäisiin pitkällä laina-ajalla kiinteistöyhtiön vastike- ja vuokratuottojen turvin.​​​​​​​

Ilta-aurinko paistaa Venetsia-talon punatiiliseen julkisivuun
Kuva: Jukka Leppikangas

Tarjoamme tätä Lapinlahti 360 -hankesuunnitelmaa Helsingin kaupungille ja toteutettavaksi kaupungin määräysvallassa. Haluamme auttaa Helsingin kaupunkia luomaan katseen seuraaviin 180 vuoteen ja tekemään kestäviä ja vastuullisia päätöksiä alueesta!

NREPin vetäytyminen hankkeesta 29.2.2024 ei vaikuttanut Lapinlahti-yhteisön, Lapinlahti-säätiön tai Lapinlahti 360 -työryhmän työhön ja suunnitelmiin, vaan olemme edelleen äärimmäisen sitoutuneita Lapinlahden vaalimiseen ja kehittämiseen.

Alkuperäisen aikataulun mukaan Lapinlahden tulevasta omistus-, hallinnointi-, rahoitus-, kunnostus- ja toimintamallista on tarkoitus päättää kaupunkiympäristölautakunnassa loppukeväällä tai alkukesällä 2024. Tästä erillisenä asiana omassa aikataulussaan etenee päärakennuksen asemakaavamuutos, jossa määritellään rakennuksen käyttötarkoitus.

Lapinlahti-säätiö sr tukee Lapinlahden alueen mielenterveys- ja kulttuuritoimintaa. Säätiö vaalii ja suojelee alueen rakennus- ja kulttuurihistoriaa sekä puiston luontoarvoja. Säätiön perustajia ovat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Y-säätiö sr ja Dream Broker Oy.

LUE LISÄÄ:

Lapinlahti 360 -suunnitelma julkaistu (sivun alareunasta löydät linkit koko hankesuunnitelmaan sekä sen liitteisiin)

Keskellä kuvaa Lapinlahti ON kaikkien! -logo sinisellä. Reunoilla 12 mustavalkoista kasvokuvaa julkisuuden henkilöistä. Muiden muassa Mikko Kuustonen, Katja Ståhl ja Paleface

Lapinlahden kuntalaisaloite kerännyt runsaasti tukea

Jo kolmessa kuukaudessa Lapinlahden kuntalaisaloite on menestynyt erinomaisesti. Yli 5600 henkilöä on allekirjoittanut aloitteen, minkä ansiosta olemme kohta allekirjoitusten määrissä mitattuna koko kuntalaisaloite.fi-palvelun historian 10. sijalla valtakunnallisesti ja 5. sijalla Helsingissä. On hienoa huomata, että niin monet kaupunkilaiset vaativat kanssamme Lapinlahden julkisen omistuksen jatkumista ja kaikille avoimen taiteen, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskuksen toiminnan turvaamista. Lämmin kiitos kaikille allekirjoittajille ja kampanjaa tukeneille!

Kevään aikana olemme saaneet runsaasti uusia tukijoita ja painavia lausuntoja Lapinlahden puolesta. Valtava joukko tunnettuja henkilöitä, organisaatioita, vapaaehtoisia, talon väkeä ja Lapinlahden koiraystäviä on tukenut kampanjaa julkisesti. Uusimpia tukijoita ovat muiden muassa mielenterveysjärjestöt FinFami Uusimaa, Psykosociala förbundet, Lilinkotisäätiö, Mielenterveysyhdistys Helmi ry, Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry, Mieli Terveyttä kulttuurista mielenterveys ry, Sveps ungdomsverkstad ja Mieli Suomen mielenterveys ry. Suuri kiitos kaikille tuestanne!

Keskellä sininen Lapinlahti ON kaikkien! -logo. Reunoilla kahdeksan mielenterveysalan järjestön logot.

Siirrämme seuraavaksi kuntalaisaloitekampanjan painopistettä pois sähköisistä viestintäkanavista, ja tulemme jatkossa panostamaan aloitteen näkyvyyteen jalkautumalla aiempaa vahvemmin ihmisten pariin. Tulet näkemään meidät esimerkiksi puistossa sekä Lapinlahden suurissa kevään ja kesän tapahtumissa. Vappuaattona tiistai-iltapäivällä 30.4. suuntaamme keskustaan ja juhlimme vappua picnicin ja rennon kampanjoinnin merkeissä. Tervetuloa Kansalaistorille klo 16 eteenpäin!

Nyt onkin hyvä tilaisuus tulla tekemään vapaaehtoistyötä Lapinlahden ja sen edustamien arvojen puolesta. ​​​​​​​Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi täällä, eikä ilmoittautuminen velvoita sinua mihinkään. Löydät lisää osallistumisvinkkejä kampanjasivun Usein kysytyt kysymykset -osion toisesta kysymyksestä “Haluan osallistua ja auttaa. Mitä teen?”​​​​​​​ Olemme erittäin kiitollisia jos voit lahjoittaa Lapinlahdelle jo muutaman tunnin aikaasi!

Kuvat neljästä henkilöstä ja kolmesta koirasta. Kaikkien pienten kuvien alareunassa on sormen muotoinen Allekirjoita-kampanjagrafiikka
Kuvat: Panu Pahkamaa

Julkisuudessa on harmillisesti esiintynyt virheellisiä väitteitä esimerkiksi rakennuksen kunnosta. Olemme pyrkineet oikaisemaan näitä käsityksiä kampanjasivumme Usein kysytyt kysymykset -osiossa, jonka löydät tämän sivun lopusta. Vastauksia löytyy esimerkiksi kysymyksiin “Ovatko rakennukset terveydelle vaarallisessa kunnossa?”, “Kuka maksaa rakennusten ylläpidon ja tulevan toiminnan?” sekä “Onko nykytoiminta pientä puuhastelua?” Täydennämme kysymysten listaa.

LUE LISÄÄ:

ALLEKIRJOITA TÄÄLLÄ: Turvataan Lapinlahden julkinen omistus -kuntalaisaloite

ALLEKIRJOITUSOHJEET: kirjalliset ohjeet ja video-ohjeet

KUNTALAISALOITEINFO: lapinlahdenlahde.fi/kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite tiivistettynä

Me allekirjoittaneet kuntalaiset esitämme, että Helsingin kaupunki jatkaa Lapinlahden entisen sairaala-alueen, puiston ja sen rakennusten pääomistajana ja turvaa Lapinlahden kaikille avoimen taiteiden, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskuksen tulevaisuuden. Toimintaa uhkaa Lapinlahden rakennusten myyminen yksityiselle taholle, jolle alue olisi ensisijaisesti kiinteistösijoitus.

Lapinlahti on kymmenien tuhansien ihmisten virkistäytymisen, rauhoittumisen ja voimaantumisen keidas, satojen ihmisten työpaikka sekä mielenterveyttä ja osallisuutta edistävä monialainen kohtaamispaikka. Tämä arvokas kokonaisuus on turvattava julkisella omistuksella ja helsinkiläisten päätäntävallalla.

Koko kuntalaisaloite löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/35731

Lapinlahti kuntalaisaloite käsi
Ilmakuva Lapinlahdesta. Kuvaan on piirretty mahdollisen satamatunnelin A-linjauksen sijoittuminen päärakennuksen eteläpuolelle
Kuva: Klaus Welp

Satamatunnelin A-linjaus vaikuttaisi tuhoisasti puistoon

Helsingin Sataman Länsisatamasta Länsiväylälle johtavan satamatunnelin suunnittelu etenee. Satamatunneli liittyy Länsisataman laajennukseen ja laajaan satamatoimintojen uudelleenjärjestelyyn Helsingissä.​​​​​​​ Tunnelilinjauksista jäljellä on enää kaksi: Lapinlahden puistoon sijoittuva tunnelilinjaus A ja pidemmälle Länsiväylälle sijoittuva tunnelilinjaus D.

Helsingin Sataman teettämä ympäristövaikutusten arviointiselostus Länsisataman laajennuksesta ja satamatunnelista valmistui lokakuussa 2023. On yhä selvempää, että A-tunnelilinjaus tuhoaisi peruuttamattomalla tavalla luontoarvoja.

Linjaus hävittäisi erittäin uhanalaisen, erityisesti suojeltavan kirvelilattakoin ja sen isäntäkasvin mukulakirvelin esiintymisalueita. Tunnelin myötä poistuisi vähintään 1250 neliömetriä liito-oravan ydinaluetta sekä olemassa oleva liito-oravan liikkumisreitti. Tunneliaukko vaatisi noin 70 puun kaatamista. Osa on vanhoja jalopuita, kuten kynäjalavia. Lisäksi poistuva kasvillisuus on asemakaavassa merkitty tärkeäksi ja arvokkaaksi. A-linjaus edellyttäisi poikkeuslupaa, joka voidaan myöntää luonnonsuojelulain 83 §:n mukaan “yleisen edun kannalta pakottavista syistä.” Lapinlahti-yhteisö katsoo, ettei tunnelia, maanpäällistä ruuhkaa tai satamatoimintaa voida katsoa pakottaviksi syiksi​​​​​​​.

Uhanalaisten eliölajien ja muiden luontoarvojen lisäksi A-tunnelilinjauksella on merkittävän negatiivisia vaikutuksia ilmastoon, kulttuuriympäristöarvoihin, maisemaan, liikkumiseen ja virkistys- ja terveysarvoihin.

Punaisiin kaapuihin pukeutuneet naiset kulkevat jonossa Lapinlahden puistossa. Kuvan päällä on teksti "Satamatunneli? Ei tänne"
Elokapinan Veriprikaati, Kuva: Klaus Welp

Olemme ottaneet kantaa tunnelisuunnitelmiin ja niiden huomattavan negatiivisiin Lapinlahtea koskeviin vaikutuksiin virallisia kanavia pitkin. Lapinlahti-yhteisö antoi mielipiteen ja Lapinlahti-säätiö antoi lausunnon YVA-selostuksesta Uudenmaan ELY-keskukselle.

Uudenmaan ELY-keskus antoi perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta 11.3.2024. ELY-keskuksen mukaan A-linjauksella on “merkittäviä haitallisia luontovaikutuksia, jotka eivät ELY-keskuksen arvion mukaan ole esitetyin toimin riittävästi lievennettävissä.” Päätelmässä todetaan, että “vaihtoehdon toteutuskelpoisuus riippuu siitä, voidaanko mukulakirveliin ja kirvelilattakoihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset välttää ja lieventää tarvittavissa määrin jatkosuunnittelussa.”

Satamatunnelista on käyty myös vilkasta julkista keskustelua pitkin kevättä. Olemme saaneet kannanottojamme esille esimerkiksi Helsingin Sanomiin ja Helsingin Uutisiin.

Olemme puolustaneet luontoarvoja myös hyvin konkreettisesti. Helsingin Sataman luonnonsuojelulain vastaiset kairaustyöt ehtivät jo vaarantaa kirvelilattakoin ja mukulakirvelin esiintymisalueita. Kairaukset keskeytettiin kuitenkin ajoissa, ja suuret vahingot vältettiin Pro Lapinlahti mielenterveysseuran tekemän huomautuksen ansiosta.

Helsingin Sataman ja kaupungin jatkosuunnittelun tuloksena syntyy asemakaavaehdotus, jossa ratkaistaan tunnelin linjaus. Kaavan hyväksymisestä päättävät Helsingin kaupunkiympäristölautakunta, kaupunginhallitus ja lopulta kaupunginvaltuusto. On hyvin mahdollista, että päätös tehdään jo vuoden 2024 aikana. Seuraamme tilannetta tarkasti.

LUE LISÄÄ:

Lapinlahti-yhteisön mielipide YVA-selostuksesta

Lapinlahti-säätiön lausunto YVA-selostuksesta

Uudenmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta

Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Helsingin Satama Oy

Valmisteluasiakirjat ymparisto.fi-sivustolla

Lisätietoa Lapinlahden puiston eteläreunan luontoarvoista

Video Elokapinan Veriprikaatin performatiivisesta kulkueesta Lapinlahden puistossa, video: Klaus Welp

Kaikkien Helsinki -logo, jossa sydän. Alla vihreä teksti "Haluamme rakentaa maailman elinkelpoisinta kaupunkia"

Lapinlahden Lähde mukana perustamassa kansalaisyhteisöjen Kaikkien Helsinki -yhteenliittymää

Kesällä 2023 muutamien kansalaisaktiivien joukko kokoontui pohtimaan, millaiset yhteistyötavat voisivat vahvistaa kaupunkilaisten ääntä ja edistää kestävää kaupunkisuunnittelua Helsingin päätöksenteossa. Ajatus paikallistoimijoiden yhteenliittymästä, jolla olisi joukkovoimaa ja jota kaupunki ei voisi sivuuttaa, heräsi. Yhteistyön tuloksena syntyi Kaikkien Helsinki -yhteenliittymä ja sen keskeisimpiä arvoja, tavoitteita ja toimintamuotoja kuvaava manifesti. Manifesti on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lapinlahden Lähde on ollut mukana kehitystyössä alusta asti.

Kaikkien Helsinki on järjestöjen, kansanliikkeiden, yhteisöjen ja kaupunkilaisten yhteenliittymä avoimen, hyvän, kauniin, terveen ja reilun Helsingin puolustamiseksi, vaalimiseksi ja kehittämiseksi. Yhteenliittymän tavoitteena on oikeuden- ja luonnonmukainen muutos, elinvoimainen, viihtyisä ja kaunis kaupunkitila sekä avoin, osallistava ja lähidemokraattinen kaupunkisuunnittelupolitiikka. Näitä tavoitteita edistetään pyrkimällä tasaveroiseen dialogiin Helsingin kaupungin kanssa.

Kaikkien Helsinki -yhteenliittymän ohjaava periaate on, että kaupunki kuuluu kaikille ja jokaisen sidosryhmän, johon kaupunki ja sen kehitys vaikuttavat, tulisi olla aidosti osallinen kaupunkia ja kaupunkitilaa koskevissa päätöksissä. Yhteenliittymä keskittyy Helsinkiin mutta voi ottaa kantaa ja vaikuttaa myös muualla pääkaupunkiseudulla. Se voi toimia yhteistyökumppanina ja katalyyttinä vastaaville liikkeille muualla Suomessa ja kansainvälisesti.

Kolme ihmistä ovat kumartuneet pöydän ylle allekirjoittamaan manifestin.

Manifestin allekirjoitusseremonia järjestettiin Lapinlahden auditoriossa keskiviikkona 13.3.2024. Allekirjoitusseremonian lisäksi ohjelmassa oli musiikkia ja puheenvuoroja erilaisista ajankohtaisista lähiluonto- ja kulttuurikohteista sekä lapsiperheiden, vanhusten ja lähipalveluiden tilanteesta. Esittelyssä olivat Stansvik, Matokallio, Riistavuori, Lapinlahti ja Suvilahti DIY -skeittiparkki. Ilta oli onnistunut, ja manifesti keräsi runsaasti allekirjoituksia.

Voit tulla mukaan yhteenliittymään yksityishenkilönä tai yhteisön edustajana allekirjoittamalla manifestin esimerkiksi Lapinlahden Lähde Oy:n toimistolla (arkisin klo 10–15).

LUE LISÄÄ:

kaikkienhelsinki.fi/

Kuvassa tämän vuoden Euroopan kansalaisyhteiskuntapalkinnon voittajat.
Kuva: EESC

Lapinlahden Lähde saavuttanut Euroopan kansalaisyhteiskuntapalkinnon toisen sijan

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n ylläpitämälle Lapinlahden Lähteelle on myönnetty ETSK:n (Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, The European Economic and Social Committee EESC) kansalaisyhteiskuntapalkinnon toinen sija. Palkinto vastaanotettiin 7.3.2024 Brysselissä palkintogaalassa, joka järjestettiin osana Civil Society Week -viikkoa.

Voit lukea lisää palkinnosta tiedotteestamme.

Kuuntele Nonni Mäkikärjen kiitospuhe palkintojuhlassa YouTube-kanavaltamme. Videon on kuvannut videojournalisti Klaus Welp.

LUE LISÄÄ:

Uutistiedote Lapinlahden Lähteen verkkosivuilla

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean uutinen palkintojuhlasta

Voittajien kuvaukset Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sivuilla

MIELI ry:n uutinen Lapinlahden Lähteen sijoittumisesta viiden voittajan joukkoon

Lilinkotisäätiön The World of Recovery -pelit

Kuva työhuoneesta, joka lattiasta kattoon täynnä kuvataideteoksia

Jokapäiväisen toiminnan esittely on keskeinen osa vaikuttamistyötämme

Uusien kävijöiden kutsuminen mukaan toimintaan ja Lapinlahden esittely vierailijoille ovat keskeinen osa vaikuttamistyötämme. Uskomme, että ajan viettäminen Lapinlahdessa ja alueella oleviin mahdollisuuksiin tutustuminen ovat vaikuttavimmat tavat saada ihmiset huomaamaan Lapinlahden ainutlaatuinen arvo meidän kaikkien hyvinvoinnille.

Järjestämme viikoittain esittelykierroksia esimerkiksi järjestötoimijoille, opiskelijaryhmille ja yritysvierailijoille. Puhumme Lapinlahden puolesta lukuisissa tilaisuuksissa myös muualla Helsingissä, viimeisimpänä pormestarin asukasillassa Töölössä 25.4.2024.

Koemme kunnia-asiaksemme ja velvollisuudeksemme avata Lapinlahti mahdollisimman laajasti eri ihmisryhmien käyttöön. Pyrimme siksi järjestämään Lapinlahdessa mahdollisimman paljon avointa yleisö- ja esittelytoimintaa.

Sunnuntaina 14.4.2024 järjestimme koko talon Avoimet ovet -tapahtuman, joka tarjosi kaupunkilaisille tilaisuuden tutustua sekä Tilajakamossa että Lapinlahden Lähteellä tapahtuvaan monipuoliseen toimintaan ja Lapinlahden merkitykseen mielen hyvinvoinnin edistämisessä.

Kuva auditorion takapenkiltä kohti lavaa. Auditorio täynnä kuulijoita. Ville Merinen luennoi auditorion etuosassa.

Ohjelmassa oli muun muassa musiikkia, Erkki Tuomiojan ja Ville Merisen asiantuntijapuheenvuorot, kädentaitojen opettelua, taideterapiatuokioita, hierontaa ja rentoa yhdessäoloa. Lukuisat vuokralaiset esittelivät työhuonettaan ja toimintaansa yleisölle.

Lämminhenkinen tapahtuma auttoi tekemään Lapinlahtea tutummaksi yli kuudellesadalle helsinkiläiselle. Oli erityisen suuri kunnia saada presidentti Tarja Halonen kunnioittamaan tilaisuutta läsnäolollaan. Kiitos kaikille kävijöille sekä tapahtuman järjestäjille!

Toivomme, että jokainen Lapinlahdesta hyvinvointia ammentava levittää sanaa kokemuksistaan eteenpäin ja auttaa siten tekemään Lapinlahtea yhä tunnetummaksi. Kiitos avustasi!

PUHEENVUOROJA LAPINLAHDEN TAVOITTEIDEN PUOLESTA

Sininen piirroskuva Lapinlahden päärakennuksen julkisivusta

18.2.2024 Thomas Wallgren, kaupunginvaltuutettu (sd.): Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuus on valoisa (HS Mielipide)

18.2.2024 Eeva Berglund, kaupunkilainen: Kaupunkikulttuuri kukoistaa Lapinlahden sairaalan alueella (HS Mielipide)

24.2.2024 Kristian Wahlbeck, Lapinlahti-säätiön hallituksen puheenjohtaja: Satamatunnelin aukko tuhoaisi luontoa (HS Mielipide)

29.2.2024 Yrjö Hakanen, kaupunkiaktivisti (skp): Kaupungin kannettava vastuunsa Lapinlahdessa (blogikirjoitus)

3.3.2024 Sameli Sivonen (vihr): Satamatunneli ei ole Helsingin tavoitteiden mukainen hanke (HS Mielipide)

4.3.2024 Kristian Wahlbeck: Tunnelikaukalo uhkaa Lapinlahden puiston luontoarvoja (Helsingin Uutiset mielipide)

21.3.2024 Kristian Wahlbeck: Civilsamhället är lösningen för Lappviken (HBL Insändare)

23.3.2024 Thomas Slätis, Lapinlahti-yhteisön ohjausryhmän jäsen: Staden har gynnat investerarna i Lappviken på bekostnad av stadsborna (HBL Insändare)

26.3.2024 Anni Sinnemäki: ELY-keskuksen Lapinlahti-linjaus on suositeltavampi (Helsingin Uutiset kolumni)

28.3.2024 Osmo Soininvaara: Satamatunnelivaihtoehdoista “halvin” on kallein (blogikirjoitus)

LAPINLAHTI ESILLÄ MEDIASSA

Olemme valikoineet tähän julkisen keskustelun kannalta keskeisimpiä Lapinlahtea koskevia uutisia alkuvuodelta. Uutiset on listattu kronologisesti vanhimmasta uusimpaan. Pyrimme julkaisemaan kattavan media-arkiston verkkosivuillamme lähiaikoina.

Lapinlahden rakennusten ja toiminnan tulevaisuudesta:

HS 5.2.2024 Lapinlahti-kiista repesi jälleen: Kaurismäet ja muut taiteilijat vastustavat alueen myyntiä

HS 9.2.2024 Laaja kuntoraportti: Lapinlahden sairaala on hirvittävässä kunnossa

HS 9.2.2024 Lapinlahden toimijat eivät yllättyneet kurjasta kuntotutkimuksesta

HS 29.2.2024 Lapinlahden sairaalan järkyttävä kunto karkotti nyt jo kiinteistöjätin

HS 2.3.2024 Totuus sai kipeitä osumia taistelussa Lapinlahden arvotaloista

HBL Pääkirjoitus 16.3.2024 De mest högljudda ska inte få bestämma Lappvikens öde

HS 29.3.2024 Lapinlahti-säätiö julkaisi pelastussuunnitelman Engelin rapistuville arvorakennuksille

Iltalehti 31.3.2024 Tämän mystisen rakennuksen sisällä monen ihmisen elämä on pelastettu – Nyt se uhataan purkaa

Satamatunnelin vaikutuksista Lapinlahden puistoon:

Helsingin Uutiset Mielipide 31.1.2024 Pia Pakarinen: Jätkäsaaren tunnelin suunnitelma on erinomainen –  toteutuksessa ei pidä aikailla

HS 11.2.2024 Helen ei innostu Salmisaaren öljyluolien siirrosta: ”Investointi fossiilisiin polttoaineisiin”

HS 16.2.2024 Poliitikot erimielisiä satamatunnelin vaihtoehdoista

HS 2.3.2024 Helsingin Sataman kikkailu sai yhden tunnelilinjauksen näyttämään satumaisen halvalta

Helsingin Uutiset Mielipide 7.3.2024 Helsingin Satama vastaa Lapinlahti-säätiön mielipidekirjoitukseen

HS 11.3.2024 Helsingin uuden tunnelin esteeksi on asettunut harvinainen hyönteinen

Yle 13.3.2024 Helsingin uudeksi tunneliksi on jäljellä kaksi vaihtoehtoa – kuvat näyttävät, kuinka ne muuttaisivat maisemaa

HS 17.3.2024 Helsingin uuden tunnelin tiellä elävä hyönteinen on niin harvinainen, että niitä on vain kolmessa paikassa Suomessa

HS Mielipide 22.4.2024 Tiina Pasuri: Helsingin satamatoimintoja tulee kehittää periaatepäätöksen mukaisesti

Euroopan kansalaisyhteiskuntapalkinnosta:

Yle 24.2.2024 Mielenterveys on nyt koetuksella Suomen lisäksi koko Euroopassa, sanoo järjestö

Lapinlahti-yhteisö on Helsingin Lapinlahden alueen asukkaista, toimijoista ja näiden kumppaneista koostuva verkostoyhteisö, jota edustavat alueen pääoperaattorit Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, Lapinlahden Lähde Oy, Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo ja Kakspy Palvelut Oy. Se toimii Helsingin Lapinlahden entisellä psykiatrisella sairaala-alueella

Ota yhteyttä ja anna palautetta uutiskirjeestä!

Uutiskirjeeseen liittyvät kyselyt: [email protected]
Lapinlahden Lähteen toimintaan liittyvät kyselyt: [email protected]

Lapinlahden Lähteen verkkosivut: lapinlahdenlahde.fi

Seuraa meitä somessa: Facebook & Instagram

Lapinlahden Tilajakamon verkkosivut: tilajakamo.fi/lapinlahden-tilajakamo


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.